ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รวมพลคนจิตอาสา มร.ชม. ร่วมกับ “คนมีเส้น CMRU” ระดมทีมทำความดี สร้าง “ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว”

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 17th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, วัฒนธรรม

ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_001 ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_002

ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_007 ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_008

รวมพลคนจิตอาสา มร.ชม. ร่วมกับ “คนมีเส้น CMRU” ระดมทีมทำความดี สร้าง “ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว”

    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชมรมรวมพลคนจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย “คนมีเส้น CMRU” (แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัย                 บนท้องถนน “เส้นจราจร”(เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง)) และ 33 ปีนิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อทำความดีสร้างสังคมน่าอยู่ด้วยการทำความสะอาด เก็บ กวาดขยะ บริเวณถนน ทางเดิน               ทางระบายน้ำ โดยมีนักศึกษาและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_005 ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_006

ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_011 ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_013

ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_009 ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว_003

แท็ก คำค้นหา