ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สวนดอกปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี 1

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 2nd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Phaknua PR, ภาพข่าวสังคม, สังคม

1530535294960 1530535301643 1530535308397 1530535316164

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา