ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน ทั้งไทยและนานาชาติร่วมหมื่นคน ชุมนุมที่เชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 2nd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่จัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ
วันนี้ (1 มิ.ย.62) ที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า 6,800 คน


การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ อีกทั้งให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้ประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือในกว้างขวางยิ่งขึ้น


ภายในงานมีการเดินสวนสนามของตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และตัวแทนคณะลูกเสือจากต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งมีการจัดแบ่งค่ายเป็นหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน คือ ค่ายหมู่บ้านแม่ปิง ค่ายหมู่บ้านริมกก ค่ายหมู่บ้านสองแคว และค่ายหมู่บ้านเจ้าพระยา
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่จัดเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” และกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
1 มิถุนายน 2562

แท็ก คำค้นหา