ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สโมสรนักศึกษา มช.จัดกิจกรรม Once Upon a Train ครั้งหนึ่งเคยขึ้นรถไฟ สร้างความทรงจำบนเส้นทางรับน้องรถไฟ 2561

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Phaknua PR, การศึกษา, บทความ, บทความพิเศษ, รายงานพิเศษ

 

Avod oabozvny6QnJZLKJOH3-o

a2 take13

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2561 ภายใต้แนวคิด “Once Upon a Train ครั้งหนึ่งเคยขึ้นรถไฟ” นำรถไฟขบวนพิเศษรับน้องใหม่จาก 20 คณะ 1 วิทยาลัย ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ มุ่งสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561

มิตรภาพและความทรงจำกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งกับ “ประเพณีรับน้องรถไฟ” นับเป็นประเพณีการรับน้องที่มีมายาวนาน ซึ่งเป็นการรับน้องกิจกรรมแรกของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่ในการเดินทางมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเอง และระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปลูกฝังความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ บนรถไฟขบวนพิเศษสำหรับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่แต่ละคณะ  ดูแลนักศึกษาใหม่เป็นอย่างดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาที่เดินทางมากับรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงเชียงใหม่ การเดินทางมาเชียงใหม่กับบรรยากาศขบวนรถไฟแบบนี้เริ่มมานานแล้ว เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้มีการรับน้องรถไฟเช่นนี้เรื่อยมา กิจกรรมต่างๆ ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ระยะเวลาเกือบ 17 ชั่วโมงในขบวนรถไฟตั้งแต่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งถึงจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำพาพวกเราซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆ กัน บางคนก็มีเพื่อนมาเป็นกลุ่ม บางคนก็ไม่มี ต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากัน หาเพื่อนใหม่  หาวิธีการรู้จักกันให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเพื่อนๆ ด้วย เป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนต่างคณะ สร้างความทรงจำให้กับนักศึกษาใหม่

    ก้าวแรกที่นักศึกษาเข้ามาสัมผัสกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต้องเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ มากมายและต้องปรับตัวในด้านต่างๆ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดความสะดวกทุกอย่างไว้ให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งในเรื่องการเรียน การกินอยู่ การสัญจรภายใน ความปลอดภัย รวมทั้งบรรยากาศที่พัก ขอให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้เต็มที่ หากมีอะไรที่อยากให้มหาวิทยาลัยได้รับรู้ มหาวิทยาลัยยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็น”

11694789_863706647017605_822529622104395408_n 11751724_863744800347123_1690675332338622189_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี และศิษย์เก่ารหัส 07 “รุ่นแรก” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของ “ประเพณีรับน้องรถไฟ” ว่า ในรุ่นผมปี พ.ศ. 2507 ยังไม่มีการเริ่มรับน้องรถไฟ นักศึกษาบางคนมากันเป็นกลุ่มหรือผู้ปกครองพามา ในขณะเดียวกันผู้บริหารมหาวิทยาลัยในตอนนั้นอาจารย์บัวเรศ คำทอง คุณหมอบุญสม ซึ่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางมาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการส่งอาจารย์ 3 ท่าน คือ อาจารย์การุณ กลั่นกลิ่น อาจารย์จิตติ โอฬารรัตน์มณี และอาจารย์สุข เดชชัย ไปช่วยดูแลอำนวยความสะดวก ทำการเหมาตู้รถไฟและนำตั๋วมาจำหน่ายให้นักศึกษารุ่นแรกที่หัวลำโพง พานักศึกษาเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ รถไฟสมัยนั้นเป็นรถเร็วซึ่งค่าตั๋วถูกกว่ารถด่วนเหมาะกับนักศึกษา เมื่อมาถึงเชียงใหม่ก็มีแพทย์สวนดอกรุ่นพี่ๆ (รหัส 04) นำทีมโดย คุณหมอเกษม วัฒนชัย ซึ่งเดิมสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาได้โอนมาอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2508 ได้มาต้อนรับน้องๆ ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ และได้พานักศึกษารุ่นแรก รหัส 07 ขึ้นรถบรรทุกทหารของค่ายกาวิละพามายังมหาวิทยาลัย เข้าพักที่วิทยาลัยที่ 1 (หอ 1) ปัจจุบัน คือ อาคารของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการลักษณะนี้อยู่ 4 ปี คือ นักศึกษารหัส 07 ถึง รหัส 10

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 อาจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ ไทยทอง รหัส 08 ได้รับเลือกเป็น นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสมัยนั้น  รับอาสาเป็นผู้ดูแลกิจกรรมดังกล่าวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพาพี่ๆ เพื่อนๆ ไปรับน้อง เดินทางจากหัวลำโพงมาเชียงใหม่และมาไหว้ศาลพระภูมิก่อนเข้าหอพัก ต่อจากนั้นสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นรับผิดชอบการจัดงานรับน้องรถไฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเดินทางโดยรถเร็วเช่นเดิม ในสมัยนั้นเดินทางตรงจากหัวลำโพงมายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นรถด่วน และเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีศิษย์เก่าเพิ่มมากขึ้นได้มีการจัดตั้งเป็นชมรม สมาคมตามจังหวัดต่างๆ และจังหวัดที่ชมรม สมาคมเข้มแข็งก็จะพาศิษย์เก่ารุ่นพี่ๆ มาต้อนรับน้องๆ คล้องพวงมาลัย แจกน้ำ และขนมขบเคี้ยวที่สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง และทำกันเป็นประเพณีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อพาน้องใหม่มาถึงเชียงใหม่โดยปลอดภัยสวัสดิภาพ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

 

ในระยะแรกๆ ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะติดต่อเหมาตู้รถไฟกันเอง และนำตั๋วมาจำหน่ายให้นักศึกษาในราคาต้นทุน เมื่อจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นการติดต่อกับทางรถไฟก็ไม่สะดวก จึงได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟในการเหมาตู้รถไฟให้นักศึกษาประมาณ 10 กว่าตู้ สำหรับนักศึกษาสี่ร้อยกว่าคน นอกจากนั้นนักศึกษาจะเดินทางมากันเองหรือผู้ปกครองพามา เมื่อมาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ก็เปลี่ยนจากรถบรรทุกของทหารเป็นรถสี่ล้อแดงพานักศึกษาน้องใหม่มาไหว้ศาลพระภูมิเช่นเดิม และสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยที่ศาลาพระพุทธ ศาลาธรรม รับโอวาทของอธิการบดีต่อไป

oap2uu4e6KKtz4AMfLn-o นครสวรรค์

ผศ. ดร.นิพนธ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า “วันแรกเลย ที่เราขึ้นรถไฟจากหัวลำโพงมาเชียงใหม่ มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลย มันเป็นสิ่งแรกที่น้องใหม่เกิดความรู้สึกประทับใจ  ประเพณีรับน้องรถไฟนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ก่อนการลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก่อนเริ่มเรียน เคยมีการทำวิจัยของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า “มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบไปแล้วประทับใจอะไรมากที่สุด” ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ประเพณีรับน้องรถไฟ” กับ “ประเพณีเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ” ทำให้เกิดความรักและความผูกพันกับ มช.  เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของน้องๆ ในรุ่นปัจจุบันที่ต้องอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีนี้ให้คงอยู่คู่ มช. ตลอดไป” และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย (รหัส 04) นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2509 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ (รหัส 07) ที่ได้ให้ข้อมูลและอนุเคราะห์ภาพถ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการรับน้อง ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ทองดี (รหัส 12) คุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ (รหัส 13) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณนพพร สิงหพุทธางกูร อดีตหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (ต่อมาพระราชบัญญัติมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2551 เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานมหาวิทยาลัย และใช้ตำแหน่งผู้อำนวยการแทนหัวหน้างาน) ซึ่งเป็นรหัส 10 และเป็นนายกสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2513 ที่ได้ให้ข้อมูลกับผู้เขียนอย่างละเอียด ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ  อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นรองอธิการบดีอย่างต่อเนื่องมา 18 ปี (ปีพ.ศ. 2543 – ปี พ.ศ. 2561) ข้อมูลในช่วงหลังจึงถูกต้องแม่นยำ

 

ในปี พ.ศ. 2561 นี้สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “Once Upon a Train ครั้งหนึ่งเคยขึ้นรถไฟ” เป็นการสร้างความทรงจำให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม เส้นทางรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 เริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นักศึกษาใหม่ที่ร่วมเดินทางลงทะเบียน  เวลา 13.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมรับน้องรถไฟ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง และเวลา 15.15 น. เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟลพบุรี สถานีรถไฟนครสวรรค์ สถานีรถไฟพิษณุโลกและสถานีรถไฟลำปาง ในแต่ละสถานีที่ขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านจะจอดประมาณ 20 นาที  โดยนักศึกษาใหม่จะได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นของลูกช้างที่จะมีศิษย์เก่า รุ่นพี่ นำน้ำดื่ม ขนม อาหารและรอยยิ้ม ร่วมให้กำลังใจ รอส่งน้องๆ ในแต่ละจังหวัด เพื่อเดินทางสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รถไฟขบวนพิเศษได้จัดไว้จำนวน 13 โบกี้ คณะที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย  คณะการสื่อสารมวลชน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

oabq211s4SLtfP8zIyf-o S__29016149

รถไฟขบวนพิเศษนี้จะเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.20 น. โดยมีรุ่นพี่ไปรอรับ ล้อมวงเชียร์ บูมเพลงของแต่ละคณะต้อนรับน้องๆ อย่างอบอุ่น หลังจากนั้นคณาจารย์ รุ่นพี่จะนำนักศึกษาใหม่เดินทางต่อมายัง ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณาจารย์ นักศึกษาเก่าคล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่นักศึกษาใหม่  เป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ซึ่งเดินทางมาจากแดนไกล นักศึกษาใหม่สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมประเพณีการรับน้องรถไฟประจำปี 2561 รุ่นพี่คณะต่างๆ จะนำนักศึกษาใหม่เดินทางไปส่งยังหอพักนักศึกษา

ขอเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่า ทุกรุ่น ทุกรหัส ร่วมต้อนรับ ลูกช้างเชือกใหม่ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง และสถานีรถไฟเชียงใหม่

ทุกเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นความทรงจำที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน ไม่ว่าจะย้อนกลับไปมองอีกกี่ครั้งก็ยังจำความรู้สึกในตอนนั้นได

แท็ก คำค้นหา