ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อธิการบดีมช.มอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 26th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1551171500978 1551171506176

อธิการบดีมช.มอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ร่วมรับรางวัล ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

1551171513197 1551171518825

รางวัลชนะเลิศ สำนักงานหอพักนักศึกษา, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์, รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเภสัชศาสตร์, รางวัลชมเชย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิจิตรศิลป์ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

1551171524444

แท็ก คำค้นหา