ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ 12-14 มิย.นี้

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 7th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เขียนใหม่เป็นข่าว

1 ทศวรรษ งานวันมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 2562 “ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตมะม่วง ได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ปีละหลายล้านบาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ ที่สำคัญในการผลิตมะม่วงของประเทศไทย จึงขอให้พี่น้องเกษตรกร ผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 75,000ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทั้งหมด 16,375 ราย การตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ตลาดภายในประเทศ คิดเป็น 65% ได้แก่ ตลาดในกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่นตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ส่วนตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 35 % ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ,สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ฯลฯ ซึ่งมะม่วงส่งออกที่มีความสำคัญในการส่งออกคือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยมีปริมาณการส่งออก 35,000ตัน มูลค่าคิดเป็น 300-600 ล้านบาท และในส่วนของประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมตัวในลักษณะกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพ ภายใต้การผลิตทางการเกษตรที่ดี หรือ Gap (Good Agricultural Practice )และการทำการตลาดร่วมกัน

ทั้งนี้งานวันมะม่วงและของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

แท็ก คำค้นหา