ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บริจาคโลหิต

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 15th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ภาพข่าวสังคม

1550243424382

เปิดกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 6กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัด และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและเป็นการตอบแทนสังคม โดยนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมกลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ

แท็ก คำค้นหา