ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ เชิญผู้บริหารภาคเหนือรายวัน เยี่ยมสถานกงสุลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่างๆ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 27th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างประเทศ

กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ เชิญผู้บริหารภาคเหนือรายวัน เยี่ยมสถานกงสุลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่างๆ
.
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.ถึง 11.00 น. ณ สถานกงสุล
ใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ได้เชิญ นายอำนาจ จงยศยิ่ง พร้อมด้วย นางผ่องพรรณ และนายวรรชกร จงยศยิ่ง ผู้บริหารสื่อในเครือ ภาคเหนือรายวัน เยี่ยมเยือนสถานกงสุล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลายด้านด้วยกัน


.
โดยนายเฉิน ไห่ผิง กล่าวต้อนรับและขอบคุณที่คณะผู้บริหารภาคเหนือรายวัน มาเยี่ยมเยือนสถานกงสุลฯ โดยกล่าวแนะนำถึงบทบาทหน้าที่ของสถานกงสุลฯประจำเชียงใหม่ ว่ามีอำนาจหน้าที่ดูแลใน 12 จังหวัดภาคเหนือ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐ จีน -​ไทย รวมทั้งดูแลคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านคน ในภาคเหนือ และนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางไปเยือนพบปะชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้ว่าราชการจังหวัด มาแล้ว 9 จังหวัด โดยให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดและให้การสนับสนุนการเรียนการสอนมอบอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนจีน และเพิ่งสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนจีนดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนชาวจีนเชื้อสายไทย ลูกหลานก๊กมินตั๋ง


.
กงสุลใหญ่จีนกล่าวว่าปีหน้าจะครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูต จีน -​ไทย จะมีความร่วมมือในด้านต่างๆมากมาย ทางสถานกงสุลใหญ่ ก็มีการเตรียมพร้อม และได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลจีน ความสัมพันธ์
ทางการฑูต ความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน และบทความปัญหาไต้หวัน ในสื่อมวลชน
.
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ให้ความสำคัญหลัก 5 ประโยชน์การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้าน 70 ปี นโยบาย ของนายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล ก็ยังยึดมั่นอยู่ และจะทำต่อไป เช่นนโยบาย จีน อาเซี่ยน นโยบายจีน เอเซีย ประเทศจีน กับ เพื่อนบ้าน


.
กงสุลใหญ่จีน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานลานนาเอ็กซโป วันที่ 9 กรกฎาคม นี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดงานเสวนาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน โดยวิทยากรเป็นผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารจีนประจำประเทศไทย จะมาให้ข้อมูลเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจ และตอบข้อซักถามด้านต่างๆเช่นด้านการเงินการค้าเป็นต้น โดยจะมีนักธุรกิจทั่วภาคเหนือเข้าร่วมประมาณ 300 คน
.
ท้ายสุดกงสุลใหญ่จีน กล่าวว่าทางสถานกงสุลฯให้ความสำคัญความสัมพันธ์จีน -​ไทย เป็นสำคัญ ส่วนหน้าที่กงสุลใหญ่ในวันนี้ ก็ให้ความสำคัญความปลอดภัยชาวจีน ที่เข้ามามาอยู่อาศัย มาทำธุรกิจ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีน จึงไปร่วมงานกิจกรรมของของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ไปทุกๆสมาคมที่จัดงานประเพณีประจำปี


.
ด้านนายอำนาจ กล่าวว่าขอบคุณทางกงสุลใหญ่ ที่ให้เกียรติเชิญมาเยี่ยมเยือนสถานกงสุลใหญ่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่างๆได้ประโยชน์มากในการสนทนาครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ยินดีให้ความร่วมมือสถานกงสุลใหญ่ ในด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารกิจกรรมต่างๆของสถานกงสุล และพร้อมช่วยดูแลนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาบนท้องถนน เช่นอุบัติเหตุเป็นต้น หากพบเห็นเฉพาะหน้า ในฐานะเป็นกรรมการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนจีน ของสมาคมฮากกาเชียงใหม่ ที่รัฐบาลจีนมอบหมายหน้าที่ให้ดูแล ก็จะช่วยทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลจีนให้ความไว้วางใจสมาคมฮากกาเชียงใหม่ ในการเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือคนจีนในภาคเหนือ เมื่อประสบปัญหาต่างๆที่ชาวจีนขอความร่วมมือ.


.
การพบปะแลกข้อคิดเห็นนาน 2 ชั่วโมง

ภาคเหนือรายวัน #กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ #เชียงใหม่รายวัน

แท็ก คำค้นหา