ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ติมอร์ร่วมงานครบ 22 ปี วันฟื้นเอกราชสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 24th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

.

.

กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงานครบรอบ 22 ปี วันฟื้นฟูเอกราชสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ติมอร์-เลสเต นำโดยพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมด้วยนายสุรทิน พิจารณ์ รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการกลุ่มมิตรภาพฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร กรรมการและเลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ และพันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน เข้าร่วมงานครบรอบ 22 ปี วันฟื้นฟูเอกราชสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงช์ (H.E. Mr. Juvêncio de Jesus Martins) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย


.
โอกาสนี้ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ในฐานะแขกเกียรติยศได้รับเกียรติขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมกับสหประชาชาติ (UN) ในการรักษาสันติภาพ สมัยฟื้นฟูเอกราชของติมอร์ฯ ซึ่งตนได้เคยมีส่วนร่วมเป็นผู้บังคับบัญชาการกองกำลัง UNTAET นอกจากนี้ ในปลายปี พ.ศ. 2566 ยังได้มีโอกาสต้อนรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลโท ฟาลูร์ เรท แลค (LTG Falur Rate Laek) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังป้องกันติมอร์-เลสเต ในส่วนของเวทีระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้ให้เสียงสนับสนุนติมอร์-เลสเต เข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 11 และล่าสุดในระดับรัฐสภาทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ระหว่างทั้งสองประเทศขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มพูนประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในอนาคตต่อไป

แท็ก คำค้นหา