ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

การประชุมพันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพระดับเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 2nd, 2015, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_4323

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพระดับเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 11 เรื่อง การมีส่วนร่วมของในชุมชนเพื่อสุขภาพ :พลังของความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษา การปฏิบัติ การวิจัย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (Community Engagement for Health . The Power of Partnership in Improving Education, Practice, Research and Health Outcomes) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สิริรังสี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และประเทศไทย ร่วมการประชุม เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ประสบการณ์ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ สร้างแนวคิดการศึกษาและวิจัยที่ต่อเนื่องในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แท็ก คำค้นหา