ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช. สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 19th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

13116026_1196568063717449_4410591276383480496_o

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวาระการบริหารงานของรองศาสตราจารย์ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 – 2559  จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2559 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.alumni.cmu.ac.th  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ อาคารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 130 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หรือทางอีเมล์ alumni@cmu.ac.th และวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการเลือกตั้งจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้

สำหรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนและขอรับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ www.alumni.cmu.ac.th ภายในวันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2559  เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 00.01 น. – วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นนักศึกษาเก่าที่ได้ลงทะเบียนและมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  และจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางเว็บไซต์สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.alumni.cmu.ac.th ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-4632

แท็ก คำค้นหา