ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“ข้อถกเถียงว่าด้วย “สิทธิบัตรยา” บนเส้นทางสู่ TPP”

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 25th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

Poster18_สิทธิบัตรยา-01

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในงานอาเซียนเสวนา ครั้งที่ 18
เรื่อง “ข้อถกเถียงว่าด้วย “สิทธิบัตรยา” บนเส้นทางสู่ TPP”

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแลกเปลี่ยน โดย

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ 

ประธานคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว 

รองประธานกรรมการเครือข่ายผู้คิดเชื้อHIV/AIDSประเทศไทย

ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา 

สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ (TCIJ)

แท็ก คำค้นหา