ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 5th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

13076671_958538227593208_3384082107649070927_n 13083277_958538220926542_5042029876723290638_n

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2558 ถึงแง่คิดในการใช้ชีวิตการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต  ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

แท็ก คำค้นหา