ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครบรอบสถาปนา 63 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 29th, 2022, หมวด การศึกษา

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 63 ปี โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และทุน ดังนี้

– พิธีมอบโล่เกียรติยศ ผู้มีอุปการคุณสูงสุด ประจำปี 2565

– หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์

.

รางวัล MED CMU AWARD 2022

ทีมพัฒนาคุณภาพองค์กรทีมงานอาคารสถานที่

ทีมทรัพยากรบุคคล และศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (ศูนย์มีดี MeDHRI)

ทีมสื่อสารองค์กร

ทีมฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ทีมศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MED CMU HEALTH INNOVATION CENTER)

ทีมการศึกษาหลังปริญญา

ทีมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

.

– รางวัล “ช้างทองคำ”

– นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ

– นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด ประจำปี 2564

– นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงสุด ประจำปี 2564

– นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด ในช่วง พ.ศ. 2560-2564

– ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ระดับสูง ขั้นที่ 3 ปีที่ 1

– รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ

พิธีมอบเกียรติบัตร และทุน

ภาควิชาดีเด่นด้านผลิตงานวิจัยสูงสุด ประจำปี 2564

หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564

ผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

– บุคลากรที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2565

จำนวน 62 ท่าน

– “ทุนคุณแม่กิ้มหน้อย นันทจิต ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#63ปีคณะแพทยศาสตร์

แท็ก คำค้นหา