ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ค่ายสร้างครู ปี 8 ตอน “ฅนเป็นครู”

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 3rd, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

 

DAY_1 (8) DAY_3 (245)

คณะศึกษาศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดค่ายสร้างครู ปี 8 ตอน “ฅนเป็นครู” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญถิ่น อินดาฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวต้อนรับ และนายศิวกร ชัยพินิจ กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ค่ายสร้างครู ปี 8 ตอน “ฅนเป็นครู” ได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากหลายสถาบันทั่วประเทศกว่า 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของวิชาชีพครู โดยกิจกรรมในภาคกลางวัน ประกอบด้วย การชี้แจงกฎค่ายฯ กิจกรรม Walk Rally การศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่สำคัญภายในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี การบรรยายจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู การแนะแนวทางการสอนโดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการสอน การสะท้อนคิดคำว่า “TEACHERS”  การทดลองสอน กิจกรรม “ของดี 4 ภาค” และกิจกรรมกล่าวความในใจ กิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การแสดงเปิดตัวประธานค่าย การละเล่นรอบกองไฟ กิจกรรมขันโตก การแสดงดาวเดือนกลุ่ม และการแสดงดนตรี EDU Band

แท็ก คำค้นหา