ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวแม่โจ้ ร่วมรำลึกถึง ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ อย่างคับคั่ง

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 30th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ และนักศึกษา กล่าวสดุดี วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

.

โอกาสนี้ อาจารย์พัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 ทุน ร่วมด้วยศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป นอกจากนี้ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักจากศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามโครงการเมล็ดพันธุ์พืช ผัก ร่วมใจสู้ภัย “โนรู” จัดส่งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานอนุสารวรีย์ฯ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

จากนั้น ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยสายใยลูกแม่โจ้ โครงการจั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้

.

การปลูกกล้วยไม้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งไม้คาคบตามต้นไม้หลักในสวนตามแบบที่วางไว้ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้วยไม้จาก โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร และบริษัท ธรรมชาติกล้วยไม้ จำกัด เป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินงานให้เป็นสวนแห่งศรัทธาที่สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ที่สงบร่มรื่น และเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พักผ่อนที่ยังคงความขลังและมีมนต์เสน่ห์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2565

.

#สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#แม่โจ้#แม่โจ้#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา