ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นศ.วิศวฯไฟฟ้า เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, เมษายน 2nd, 2015, หมวด การศึกษา

10-3-2558-10-52-28

 นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นำนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และสอบได้เป็นที่หนึ่ง  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2557 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังศุโขทัย               วันที่ 8 มีนาคม 2558

จินดากร เขื่อนแก้ว

ในโอกาสนี้ “นายจินดากร เขื่อนแก้ว” นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92

 

…………………………………………………………..

แท็ก คำค้นหา