ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นักศึกษา มช. คว้า 2 รางวัลที่เวียดนาม จากโครงการ GMS – ASEAN Student Network 2016

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 2nd, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

GMS – ASEAN Student Network 2016 1 GMS – ASEAN Student Network 2016 2

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายระดับนักศึกษา ภายใต้โครงการ GMS – ASEAN Student Network 2016 ณ  Hanoi University  ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่  24-27  มีนาคม  2559 ที่ผ่านมา
ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ คุณอนุวัฒน์  จี๋บุญมี  นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัล  Best  Research  จากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ โปสเตอร์  หัวข้อ “Thailand’s Policy on Education for Migrant Children”  และ  คุณสุทธินันท์  ดวงภุมเมศร์  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเเข่งขัน Speech Contest ในหัวข้อ “Youth’s Perspectives on ASEAN Community”

แท็ก คำค้นหา