ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เชิญร่วมงาน “ดำหัวครูศิลป์ คืนถิ่นชาวศิลปกรรม”

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 11th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

12931132_1262834940396797_4579719801845343136_n

อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “ดำหัวครูศิลป์ คืนถิ่นชาวศิลปกรรม” เพื่อบูชาครูแสดงความกตัญญูต่อครูศิลป์ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์ประจำปี

จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษา ศิลปศึกษาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ร่วมประเวณี “ดำหัวครูศิลป์” ประจำปี 2559  ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ  ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885 – 729 – 33

 

กำหนดการ งานดำหัวครูศิลป์ ครั้งที่ 7

08.30 น. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันลงทะเบียน ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

09.00 น. พร้อมกัน ณ ลานพระพิฆเนศวร

09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำคณะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันร่วมสักการะบูชาพระพิฆเนศวรเทพประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10.30 น. ศิษย์เก่าไหว้บูรพาจารย์อาจารย์เป็ง ณ ห้องเก็ดถวา

11.00 น. เริ่มพิธีดำหัวครูศิลป์ ณ ศาลาร่มโพธิ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวศิลปกรรม / เสร็จสิ้นกิจกรรม

แท็ก คำค้นหา