ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกริก

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 19th, 2019, หมวด การศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ของทีมวิจัยชุดกลไก มหาวิทยาลัยเกริก เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562

แท็ก คำค้นหา