ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.-ธนา พาวเวอร์​ ร่วมพัฒนากัญชงคุณภาพสูง

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 8th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ธุรกิจ, เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ธนา พาวเวอร์ เร่งเครื่องพัฒนา “กัญชงคุณภาพสูง” ยกงานวิจัยเป็นนวัตกรรมขายได้ สนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม” โดยมุ่งพัฒนาการทดลองปลูกกัญชง คัดเลือกสายพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงตลอดห่วงโซคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานความเป็นมา โดยเริ่มต้นจากบริษัทมีความต้องการพัฒนาสายพันธุ์กัญชง ที่สามารถผลิตน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) และผลิตสาร Cannabidiol (CBD) ที่มีคุณภาพและมีงานวิจัยรับรอง เพื่อนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม และเพื่อช่วยผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยการปลูก การสกัดสารสำคัญ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับทีมคณะผู้บริหารของบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง และกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือในครั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีและมีความพร้อม ทั้งทางด้านองค์ความรู้และบุคลาการ ที่จะสามารถดำเนินการวิจัย ตลอด Value Chain ตั้งแต่เริ่มการปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์โดยทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ การสกัดสารสำคัญที่มีคุณภาพสูงโดยทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์โดยทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม โดยทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศไทยต่อไป

ด้าน นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ กรรมการบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย และนำผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงออกไปสู่ภาคธุรกิจ โดยเชื่อว่าอุตสาหกรรมกัญชง สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศได้ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อาหารและเวชสำอาง ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซคุณค่า เพื่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เปลี่ยนงานวิจัยมาเป็นนวัตกรรมที่ขายได้ต่อไป.ทั้งนี้หวังว่า ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและแรงผลักดันในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชงคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป.

Hashtag: #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#ธนาพาวเวอร์#กัญชง#กัญชงคุณภาพสูง#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา