ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. สรุปจัดสอบโควตารับนักศึกษาปี 2560

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 16th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

โลโก้มช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ข้อสรุป ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ หรือโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 โดยจะดำเนินการจัดสอบเองเหมือนที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดสอบในเดือนธันวาคม 2559 ก่อนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

สำหรับการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนนั้น ยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยใช้คะแนนวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2560 และคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ยกเว้นโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ และโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คาดว่าจะใช้รูปแบบเดิมในการคัดเลือก

ทั้งนี้ ในส่วนกำหนดการรับสมัคร และรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนและบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2559

 

แท็ก คำค้นหา