ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มทร.ล้านนา จัดการแข่งขัน SMART–Ts ครั้งที่ 1 พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ระดับมืออาชีพ ที่ศูนย์การค้าเมญ่าฯ เชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กันยายน 25th, 2022, หมวด Even, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ (24 ก.ย. 65) ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแข่งขันโครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา ครั้งที่ 1 (SMART–Ts) โดยมี ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นายภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหลากหลายองค์กรธุรกิจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ Event Hall ชั้น G ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

การแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษาสู่ระดับมืออาชีพ และเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกระดับชั้น และทุกสังกัดคณะ มาเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบทีม ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขันโครงงานนักศึกษา ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว” โดยนางสาวอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และการแสดงชุดพิเศษจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อีกด้วย

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ ทีม Non- Starnie ในผลงานชื่อ “Tradition XR Lanna” คว้าเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และยังได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดโครงงาน เพื่อนำไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป

#การแข่งขันโครงงานเทคโนโลยี#SMARTTs#TraditionXRLanna#นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา#MAYA#ศูนย์การค้าเมญ่า#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา