ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มร.ชม. พิจารณาทบทวนเวลาเปิด – ปิด ภาคเรียน มติเอกฉันท์ เปิดเทอมภาคการศึกษา 1/2560 มิถุนายน ตามเดิม

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 17th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน2560

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     ได้ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียนและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กลับไป    เปิด-ปิดเทอมตามเดิม ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยภาคการศึกษาที่ 1/2560      จะเปิดเรียนในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ นำมติดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 นี้ต่อไป

แท็ก คำค้นหา