ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มร.ชม. เชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 11th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_1338draw

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวงเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559   ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัด พิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของผู้มีพระคุณและบูรพคณาจารย์ที่ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ประจำมณฑลพายัพ ซึ่งได้มีการเปิดรับนักเรียนเข้าอยู่ประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2467 และได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลพายัพ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จวบจนมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของวันแรกที่ได้มีการเปิดรับนักเรียนเข้าอยู่ประจำการครั้งแรก จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี

ทั้งนี้ กำหนดการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 06.39 น. เริ่มพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 เวลา 06.59 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป เวลา 07.59 น.  พิธีสักการะและพิธีบวงสรวง ประกอบด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น 15  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และบวงสรวงพระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร, พิธีสืบชะตาหลวง ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายภัตตาหารเพล ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล, พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแก่ผู้ล่วงลับ ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล และพิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวร และรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885 – 555

 

แท็ก คำค้นหา