ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน

  เมื่อ: วันศุกร์, เมษายน 22nd, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_3DSC_8132 (1)DSC_1DSC_2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม   วัฒนชัย  องคมนตรี
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  บรรยายพิเศษ  เรื่อง
ประสบการณ์การจัดโรงเรียนคุณธรรม พ.ศ.2555-2559 และนายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐ์ศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
นโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
เพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ได้รับทราบทิศทาง
นโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน
โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2559   ณ  ห้องประชุม 40 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา