ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.พายัพ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กับ บริษัท สมายล์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ในทักษะการดูแลบริบาล และภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลบริบาล ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 11th, 2022, หมวด การศึกษา, ภาพข่าวสังคม

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กับ บริษัท สมายล์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ ในทักษะการดูแลบริบาล และภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลบริบาล ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพที่ไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปประกอบวิชาชีพในการดูแลบริบาลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นและมีรายได้ที่มั่นคง

ร่วมดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการ การศึกษา อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เผยแพร่วิชาการ เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และ 署名:代表取締役 竹内 浩President and CEO Smiles Corporation เป็นผู้ลงนาม ในรูปแบบออนไลน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ 証人:取締役 井口 忠紀 Director Smiles Corporation ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

#มหาวิทยาลัยพายัพ#หลักสูตรทางวิชาการ#การดูแลบริบาล#ภาษาญี่ปุ่น#SmilesCorporation#ภาคเหนือรายวัน#Phaknuadaily

แท็ก คำค้นหา