ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.พายัพ จัดลงนามบันทึกข้อตกลง พัฒนาระบบ Smart Farming เพื่อผลิตกัญชา กัญชง และ พืชสมุนไพร

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 22nd, 2022, หมวด การศึกษา, ภาพข่าวสังคม, เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท บลูมมิ่ง ซัสเซส จำกัด สนับสนุนการพัฒนาระบบ Smart Farming เพื่อผลิตกัญชา กัญชง และ พืชสมุนไพร การแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต สำหรับใช้ ทางการแพทย์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและเครื่องดื่ม โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพายัพ และ คุณสุรินทร์ จันทร์ชลอ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บลูมมิ่ง ซัคเซส จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล หัวหน้าโครงการ และ ดร. ธนะชัย พันธุ์เกษมสุข พร้อมทีมงานนักวิจัย ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

#มหาวิทยาลัยพายัพ#บริษัทบลูมมิ่งซัสเซสจำกัด#ระบบSmartFarming#ผลิตกัญชา#กัญชง#พืชสมุนไพร

แท็ก คำค้นหา