ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.แม่โจ้ จัดฉลอง 45 ปี พืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมเปิดแปลงสาธิตเต็มพื้นที่ เที่ยวฟรี มีแต่ของดีๆ สำหรับทุกคน

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 17th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแปลงสาธิต (Field day) ฉลอง 45 ปี สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเปิดตัวบริษัท First Organic Seed บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย ณ พื้นที่แปลงสาธิตที่ 2 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

งานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 มีทั้งการเสวนาวิชาการ นิทรรศการ การฝึกอบรม กิจกรรมแปลงสาธิต (Field day) การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา การเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ การเปิดตัวศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และการเปิดตัวบริษัท First Organic Seed รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ

• พื้นที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร พบกับแปลงผักพันธุ์พืชชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมซุ้มน้ำเต้ายาวกว่า 120 เมตร แปลงสาธิตผักนานาชนิด จำหน่ายกล้าพันธุ์ผัก ผลผลิตสดจากแปลง Pick your own กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ชมการประกวดภาพถ่าย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ ชิมไอศกรีมผัก อาหาร Food truck และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรตลอดงาน นอกจากนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวข้าวและเผาข้าวหลาม (16 ธ.ค.65) ณ สาขาพืชไร่ และกิจกรรมเฉลิมฉลอง 45 ปี สาขาพืชผัก (17 ธ.ค.65) ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

• พื้นที่จัดกิจกรรมบนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ จุดแปลงสาธิตที่ 2 พบกับ นิทรรศการ / การสาธิต ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ด้านเกษตรกับเยาวชน และการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ ให้ทุกท่านขึ้นมาเที่ยวชม ฟรี นอกจากนั้น พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมเด่น อีกหลายกิจกรรม ได้แก่

– พิธีเปิดจองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ โมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ของวงการมะม่วง ให้ท่านเป็นเจ้าของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเหมายกต้นตลอดฤดูกาล คุณภาพตามมาตรฐานส่งออก ผลิตในระบบ GAP เตรียมรอรับผลผลิตคุณภาพ พร้อมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตมะม่วง ชิมข้าวเหนียวมะม่วง ฟรี

– งานเปิดตัวศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ แม่โจ้ – สวทช. ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ในระดับภาคสนาม ปัจจุบันมีฐานเรียนรู้ภายใต้ศูนย์ จำนวน 10 ฐาน ที่เน้นงานทางด้านพืชผักและสมุนไพรเป็นหลัก

– งานเปิดตัวศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพตามมาตรฐานระบบสากล IFOAM และจะเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเกษตรกรด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองสำหรับเกษตรกรรายย่อย และได้ต่อยอดสู่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์อย่างเต็มตัว จากผลงานวิจัยด้านการตลาดเมล็ดผักอินทรีย์ ให้กับ บริษัท First Organic Seed

– งานเปิดตัวบริษัท First Organic Seed จำกัด บริษัทแรกของประเทศไทยที่จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มีปณิธานในการสร้างเมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์คุณภาพ เพื่อเกษตรกรอินทรีย์ และจะเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ในระดับสากล

ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผักแม่โจ้ เที่ยวฟรี…มีแต่ของดีๆ สำหรับทุกคน ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#45ปีพืชผักแม่โจ้#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#Fieldday#FirstOrganicSeed

แท็ก คำค้นหา