ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.แม่โจ้ เจ๋ง..เปิดตัว Applicationใหม่ “Zero Waste MJU”Application สำหรับคนรักษ์โลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใสไร้ขยะ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 19th, 2019, หมวด การศึกษา

ม.แม่โจ้ เจ๋ง..เปิดตัว Applicationใหม่ “Zero Waste MJU”Application สำหรับคนรักษ์โลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใสไร้ขยะ Zero Waste MJU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชั่น Zero Waste MJU  แอพพลิเคชั่น สำหรับคนรักษ์โลกอย่างเป็นทางการ  ในวันศุกร์ที่ 20  ธันวาคม  2562  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงอาหารเทิดกสิกร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายสุกิจ  ติดชัย   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ประธานดำเนินการโครงการฯ กล่าวว่า  “โครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste MJU เป็นกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในด้าน Green Office เพื่อพัฒนาบุคลกรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมมารองรับหลายกิจกรรม เช่น การตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ การลดใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยตั้งเป้าลด 1 ล้านขวด/ปี กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมแม่โจ้ให้เป็นสังคม Maejo No Plastic และที่สำคัญเราได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ Zero Waste MJU เพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้รุ่นใหม่ ฉีกพฤติกรรมเดิม เผยพฤติกรรมใหม่ Together we can มั่นใจเราทำได้!พร้อมเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่การเป็น Green University อย่างแท้จริง”
แอพพลิเคชั่น Zero Waste MJU พัฒนาระบบโดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการลดการสร้างขยะแบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มีการสะสมคะแนนการลดสร้างขยะพลาสติกส่วนบุคคล สามารถนำแต้มที่สะสมมาแลกสินค้าหรือส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งตอนนี้ได้มีร้านค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 ร้านค้า และเตรียมขยายออกไปยังร้านค้าภายนอกต่อไปในอนาคต 
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการและร่วมใช้แอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี  ณ  โรงอาหารเทิดกสิกร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 5387 3067-8 

แท็ก คำค้นหา