ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลงนามสัญญาการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ชีวโมเลกุล

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 18th, 2015, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_1416

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานบริษัท กิบไทย จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ชีวโมเลกุล เพื่อการสร้างนวัตกรรมและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการตรวจรักษาและการวินิจฉัย) ณ ห้องประชุมประเสริฐรุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

แท็ก คำค้นหา