ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลูกช้างวิศวะ คว้า 7 รางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 26th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

NSC2016

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (National Software Contest – NSC 2016) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หลังจากที่ได้มีการแข่งขันจากทุกภาคทั่วประเทศ  เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคเข้าประชันฝีมือระดับประเทศ  โดยนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัลจากหลากหมวดหมู่ ได้แก่

รางวัลที่ 1 หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดย คุณกัญญาณัฐ พิรุณรัตน์
โครงการเนียร์มิต: สนุกกับการเขียนคำศัทพ์ ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผู้ผสานโลกจริง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม

รางวัลที่ 2 หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location and Recognition Contest
โดย นางสาวศุภากร อินทรทัต
ชื่อโครงงาน
: ระบบสืบค้นรูปภาพจากข้อความอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม
รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง
โดย คุณกนตพล ศรีธิยศ
ชื่อโครงการ:
จากผู้เฝ้าดวงดาว 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม

รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดย คุณวริศ กรรณฐสุทธิ์
ชื่อโครงการ: การพัฒนาเกมส์แนวป้องกันฐานทัพสำหรบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  ปทานุคม
รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย คุณธนฤกษ์ ลิ้มสุรศรี  และคุณวุฒิพันธ์ สุริยะนันท์

ชื่อโครงการ: การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโครงสร้างโครงข่าย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร ยุทธพงษ์ สมจิต
รางวัลชมเชย หมวด Mobile Application
                             โดย คุณกาย เสาวพงศ์  คุณณัจยา พรหมน้อย และคุณพรรษิษฐุ์ วัฒนาประสบ

ชื่อโครงการ: ชัปปี้คู่หูดูแลสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ สมจิต
รางวัลชมเชย หัวข้อพิเศษ Internet of Things
                             โดย คุณศุภากร ยุคลธง และคุณภาสวุฒิ ธนันชัย

ชื่อโครงการ: เกตเวย์ที่รองรับหลายโปรโตคอล สำหรับการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
 

แท็ก คำค้นหา