ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศึกษาธิการเชียงใหม่ จัดประชุมสภากาแฟขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 13th, 2019, หมวด การศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสภากาแฟขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ และพัฒนาผู้เรียนให้เข้ากับบริบทพื้นที่ วันนี้ (13 ธ.ค.62) ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภากาแฟขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหาร คณะครู อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และประกาศโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 61 โรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดการประชุมสภากาแฟขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบใหม่ และเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เข้ากับบริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศต่อไป


 


ศถราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
13 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา