ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศึกษาศาสตร์ มช.อบรมครู จากบังคลาเทศ

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 14th, 2015, หมวด การศึกษา

 

11419858_863259580387903_1333944511_nDSC_0004

ศึกษาศาสตร์ มช. อบรมครู-บุคลากร

ระดับประถมศึกษาจากบังกลาเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรม “Management and Administration of Primary Education”ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและบุคลากร จาก Ministry of Primary and Mass Education ประเทศสาธารณรัฐบังกลาเทศ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

คณะครูและนักเรียนจากบังคลาเทศได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการการศึกษาในระดับประถมศึกษาของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาซึ่งกันและกัน

แท็ก คำค้นหา