ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 26th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

92626

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุขรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม
ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ
สโมสรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559

แท็ก คำค้นหา