ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อาจารย์วิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี 2559 จากผลงาน “พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานฯ”

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 26th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

12119998_528748850610525_8062789277628068787_o tim.php

หนังสือเรื่อง “พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน” โดย ศาสตราจารย์ ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ประจำปี พ.ศ.2559
ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการการพิจารณาตัดสิน โดยมีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 10 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 0ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการหนังสือดีเด่น ประจำ ปี2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วย

ในปีนี้มีหนังสือที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 53 เรื่องจาก 497 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 13 รางวัล รางวัลชมเชย 40 รางวัล หนึ่งในหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น กลุ่มหนังสือดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ประจำปี 2559 คือ หนังสือเรื่อง “พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน” ซึ่งแต่งโดย ศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นับได้ว่า ศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านสารคดีกระทั่งได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้

แท็ก คำค้นหา