ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เข้าแสดงความขอบคุณ

  เมื่อ: วันพุธ, ตุลาคม 12th, 2022, หมวด การศึกษา, ภาพข่าวสังคม

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ).นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี , รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. , รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ , รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล และ ผศ.นพ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เกรียง ฐิติจําเริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่เข้าแสดงความขอบคุณที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานนวัตกรรมทั้งด้านความรู้ และกระบวนการดำเนินโครงการ โดยนักเรียนที่ขอเข้ารับคำปรึกษาได้รับรางวัลโครงการนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

#คณะแพทยศาสตร์#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย#ภาคเหนือรายวัน#Phaknuadaily

แท็ก คำค้นหา