ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แพทย์ มช. ได้รับทุนรางวัลเยาวชนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2559

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 12th, 2017, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทย์ มช. ได้รับทุนรางวัลเยาวชนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2559                   

การได้รับทุนรางวัลเยาวชนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2559 ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ปี 6   ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต แม้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จในครั้งนี้อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ก็เต็มไปด้วยความประทับใจมากมายตลอดเส้นทางสายนี้  ซึ่งปัจจุบันศึกษาที่ Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School

IMG_8722 P1010622

พญ.แพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล แพทย์ใช้ทุนสังกัดภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า  หลังจากที่ได้รับทุนรางวัลเยาวชนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตนได้เดินทาง เพื่อศึกษางานวิจัยด้านการผ่าตัด ที่ Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School  ก่อนจะเดินทาง ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ นับว่า เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต  ในขณะนั้นพระองค์ท่านได้ทรงตรัสถามเกี่ยวกับโครงการที่เราได้นำเสนอไป ว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไร  จึงได้เรียนตอบท่านว่าจะทำการศึกษาผู้ป่วยจำลอง   แล้วพระองค์ท่านได้ทรงตรัสถามต่อว่า  เป็นคนหรือตุ๊กตา จึงได้อธิบายพระองค์ท่านเกี่ยวกับการศึกษางานวิจัยโครงการฝึกทักษะผู้ป่วยจำลองในประเทศไทย เมื่อท่านทราบอย่างเข้าใจแล้ว ท่านจึงได้พระราชทานพรก่อนที่ตนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ   สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้  ได้กึกก้องอยู่ในใจของตน  ถึงการทรงงานของพระองค์ท่านในที่ต่าง ๆ  ทั้งในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ท่านทรงงานหนัก โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย พระองค์ท่านเปรียบดังต้นแบบในการดำเนินชีวิต การทำงานเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ ทำให้ตนรู้สึกปลื้มปิติยิ่งนักที่ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ

การเรียนในต่างแดนเปรียบเสมือนการเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้เดินทางมาศึกษาวิจัยในด้าน Simulation-based Medicine   ณ Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี Professor Roy Phitayakorn และ อ.มาโนช โชคแจ่มใส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเรื่องที่ทำการศึกษาในขณะนี้คือเรื่อง OR Team Multidisciplinary Simulation รวมทั้ง ได้เรียนรู้การทำงานใน Learning Laboratory ซึ่งเป็น Simulation center ใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งวัดประเมินผลนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ รวมถึงบุคลากรด้านต่างๆ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล     นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น เรียนรู้การเขียนเหตุการณ์จำลอง (scenario)การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการนำผลงานมาเขียนเพื่อตีพิมพ์ นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ทำงานวิจัยทางการศึกษาร่วมกับ New England Journal of Medicine (NEJM) ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ได้เรียนรู้เทคนิคการเก็บข้อมูล วิธีทางสถิติต่างๆ ในการทำวิจัย

การได้มาเรียนในต่างแดนเปรียบเสมือนการเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง ได้เรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต รู้จักการปรับตัวเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมใหม่ สิ่งที่ท้าทายคือการได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน สิ่งที่ไม่เคยอยู่ในหลักสูตร เปิดกรอบความคิดและจินตนาการ นอกจากนั้นการได้เข้าร่วมงานประชุมในระดับนานาชาติ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้คนจากทั่วโลก หลากหลายเชื้อชาติและศาสนา ในระยะเวลาอีก 6 เดือนที่ทำการศึกษา ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อนำเสนอในงานประชุม Prince Mahidol Award Conference 2018 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาให้ได้มากที่สุด พัฒนาฝึกฝนตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำกลับไปพัฒนาคณะและประเทศชาติต่อไป

แท็ก คำค้นหา