ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

7 ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2662

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 22nd, 2020, หมวด การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้

ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2662 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 16.03 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42  (ประจำปีการศึกษา 2561- 2562)
ในการนี้  ได้พระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี  2562 จำนวน  7 ราย ได้แก่


1. นายปรีชา  นุยืนรัมย์  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 26 ประธานสภาเกษตรกร จ.อุบลราชธานี2. ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล  ฟองมูล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 28 เหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย3. นายพนม  อัตตนาถ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36 อดีตหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย 4. นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง5. นายกิตติพัทธ์  เทียบประทานพร  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 48 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบีฟ จำกัด / ประธานเครือข่ายโคเนื้อไทย6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54  กรรมการหลักสูตรพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้7. นางสาวยูฮานา  วิศพรึก ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 63 นักเกษตรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ จ.นราธิวาส

แท็ก คำค้นหา