ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

Japan Exploration Program 2015

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด การศึกษา

Japan Exploration Program 2015

Japan Exploration Program 2015

ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการ Japan Exploration Program 2015 ณ Onarimon Elementary School เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวญี่ปุ่น รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2558

แท็ก คำค้นหา