ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 29th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

กกต. เตรียมจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง ในวันที่ 9 ก.พ.นี้

DSC_0261

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ข้อ 5 กำหนดให้การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ สามารถดำเนินการทางธุรการและมีโอกาสเตรียมการเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาการทำกิจกรรมทางการเมืองไปพร้อมกับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้ว ให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ดำเนินการตามหมวด 1 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 แต่การประชุมเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา 10 ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้ดำเนินกิจกรรมได้เท่าที่ได้รับอนุญาตหรือตามเงื่อนไขที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการ และขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมือง สามารถส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมกระประชุมดังกล่าวได้ทางอีเมล์ ppd.ect2017@gmail.com และสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6 โทรศัพท์ 02-141-8478 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง สำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรราการการเลือกตั้ง ชั้น 6 โทรศัพท์ 02-141-8456 และ 02-141-8459

แท็ก คำค้นหา