ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ หารือ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 29th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, สังคม

วันที่ 28 ก.ย. 65 นาง ลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

นางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมถึงการประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระหว่างส่วนราชการกับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ว่า “ควันจะเกิดขึ้นเมื่อมีไฟ แต่ถ้าไม่อยากให้มีควันก็อย่าให้มีไฟ” ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้กลยุทธ์จัดกำลังพลเฝ้าป่า สามารถป้องกันการเผาป่าได้เป็นอย่างดี ส่วนการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนว่าวัชพืชทางการเกษตร สามารถนำมาแปรรูปเป็นมูลค่า สร้างรายได้แก่ประชาชนได้ ซึ่งเมื่อชาวบ้านเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ ก็จะไม่เผาวัชพืชทางการเกษตร ทำให้ไม่เกิดไฟและควัน และสามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ ทั้งนี้ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จะได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง นวัตกรรม มาสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการบ้านพี่เมืองน้อง ซึ่ง ลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ มองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับออสติน เมืองหลวงของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คือมีพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดน และมีคนที่ข้ามแดนมาทำงาน ทั้งยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด จึงนับเป็นโอกาสที่ดีหากมีการประสานความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องกับออสติน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ระหว่างกัน

ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเป็นบ้านพี่เมืองน้อง นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งและสำคัญมาก ด้วยจะทำให้สามารถติดต่อประสานงานกันได้โดยตรง ลดขั้นตอนในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย รวดเร็วขึ้น

#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ-ข่าว

แท็ก คำค้นหา