ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กลุ่ม P-move ยื่นหนังสือคัดค้านนโยบายการค้าที่ดินกลุ่มชาวต่างชาติ

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 7th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) P-move และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านนโยบายการค้าที่ดินกลุ่มชาวต่างชาติ ด้านจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดเวทีการหารือระหว่างส่วนราชการและประชาชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

.

บ่ายวันนี้ (7 พ.ย. 65) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) P-move และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ประมาณ 20 คน นำโดย นายดิเรก กองเงิน ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เข้ายื่นหนังสือ 2 ฉบับ ถึงนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการค้าที่ดินสนองผู้มั่งคั่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ตุลาคม 2565 และให้เดินหน้านโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

.

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณาเสนอร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยรัฐบาลให้สิทธิชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสามารถซื้อและถือครองที่ดินในประเทศไทยได้นั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่ดินทำกินของประชาชน โดยเฉพาะคนจนและกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งหากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ได้ ก็ต้องอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่า ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการยึดที่ดินตามอำนาจการจัดการที่ดินและทรัพยากรของรัฐ

.

อย่างไรก็ตาม นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าว พร้อมให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรายละเอียดเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมเปิดเวทีการหารือระหว่างส่วนราชการและประชาชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะได้มีการประสานนัดวันการหารือกันอีกครั้ง ในการนี้ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐ ในประเด็น การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยจะได้มีการกระจายไปยังประชาชนทั่วประเทศ

.

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

.

#ขปส. #Pmove#สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ#นโยบายการค้าที่ดิน#ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่#ผู้ว่าเชียงใหม่#ผู้ว่าเซมเบ้#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา