ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์สภานิติบัญญัติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดูงานบริษัทผลิตถั่วแระส่งญี่ปุ่น

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 8th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

1525754444143  1525754451996

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์สภานิติบัญญัติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็งเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การปลูกผสานเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตซึ่งเน้นความสะอาดและคุณภาพเป็นหลักหลังนั้น

1525754465148
เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการ เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับ Northern Food Valley เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา