ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการการแรงงานในการขับเคลื่อนแรงงานไทย

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, สกู๊ปพิเศษ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ห้องพาโนราม่า ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการการแรงงานในการขับเคลื่อนแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมการ กล่าวรายงาน


การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สถานการณ์พลิกผันของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั้ง หน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ ตลอดจนกำหนดทิศทางในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการการแรงงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่และอำนาจให้สามารถบรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

แท็ก คำค้นหา