ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (10 มิ.ย. 64) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคัตสึโนริ โคอิเกะ หัวหน้าสำนักงานภาคสนาม สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อแนะนำหน่วยงาน #UNHCR สำนักงานภาคสนามจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงเพื่อขอรับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวชายแดน ฯลฯ โดยมีผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย.

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา