ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “ประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง”

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “ประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง”

IMG_9686 IMG_9767

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์  ทำจากใจถวายพ่อหลวง” โดยเปิดสอนให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้วิธีการทำดอกดารารัตน์ เป็นจำนวน  8,900 ดอก เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้มีความตั้งใจที่จะให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นำบุคลากรที่เคยไปอบรมการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เพื่อที่จะนำความรู้มาสอนบุคลากร และประชาชนทั่วไป ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเริ่มพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และจะทำการสอนไปจนถึง วันที่ 23 มิถุนายน ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.  ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือบางหน่วยงาน อาจจะประดิษฐ์ ณ หน่วยงานของตนเอง ซึ่งหลังจากนั้นจะนำดอกไม้ทั้งหมด           เป็นจำนวน 8,900 ดอก นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป

สำหรับดอกดารารัตน์ หรือดอกแดฟโฟดิล ที่จะทำการประดิษฐ์ในครั้งนี้  เป็นดอกไม้ที่หมายถึงความหวัง และเกียรติยศ ดอกที่มีกลิ่นหอมที่สุด คือดอกที่มีสีเหลือง โดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใด ก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง มาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เสด็จมา ก็จะมีดอกไม้มาให้ และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำคือ ดอกดารารัตน์ หรือดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของความรัก และความผูกพันของทั้งสองพระองค์

แท็ก คำค้นหา