ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. ไฟเขียวโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน วงเงิน 5,116 ลบ. คาดเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 62,000 ลบ./ปี

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 14th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, สังคม

ที่ประชุม ครม. (เมื่อ 11 ต.ค. 65) เห็นชอบโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ณ จ.ภูเก็ต วงเงินงบประมาณรวม 5,116 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงเป็นสถานที่ทำการวิจัย/พัฒนาด้านวิชาการสาธารณสุข และสถานพยาบาลรักษาโรคระดับต้น – โรคซับซ้อน

ยกระดับให้โซนอันดามันมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยแห่งแรกในภาคใต้ พร้อมรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 300,000 คน/ปี สร้างรายได้จากการรักษา – ให้บริการชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 1,900 ล้านบาท/ปี.ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต โดยคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันได้ไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นราว 62,000 ล้านบาท/ปี

#โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน#อันดามัน#ศูนย์ทันตกรรม#ศูนย์กลางการแพทย์#ภูเก็ต#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา