ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. ไฟเขียว! มาตรการช่วยเหลือ ปชช. “ก๊าซ LPG – น้ำมันดีเชล – ค่าไฟ” ถึง ธ.ค. 65

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 14th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, เศรษฐกิจ

ที่ประชุม ครม. (13 ก.ย. 65) เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์พลังงานถึงเดือน ธ.ค. 65 โดยเป็นการขยายมาตรการที่จะสิ้นสุดลงในเดือน ก.ย. 65 พร้อมบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ดังนี้

1.ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือราคาก๊าซ LPG โดยให้ส่วนลดแก่ร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บ./ราย/เดือน และเพิ่มส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น 100 บ./คน/3 เดือน เริ่ม ต.ค. – ธ.ค. 65

2.หนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 เพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.บรรเทาผลกระทบด้านค่าไฟฟ้า โดยช่วยเหลือค่าไฟของบ้านอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน เป็นเวลา 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค. 65)- ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 92.04 สตางค์/หน่วย – ผู้ใช้ไฟฟ้า 301 – 500 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 51.50 สตางค์/หน่วย- ผู้ใช้ไฟฟ้า 351 – 400 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 30.90 สตางค์/หน่วย- ผู้ใช้ไฟฟ้า 401 – 500 หน่วย รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 10.30 สตางค์/หน่วย

Hashtag: #มาตรการช่วยเหลือ#ก๊าซLPG#น้ำมันดีเชล#ค่าไฟ#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา