ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


IMG_8475 REIMG_8468

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ 12 มิ.ย. 60 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมได้มีความเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการเตรียมการ โดยการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา  ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาซิกข์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีแต่การพิธีสวดของแต่ละศาสนา และการปล่อยปลา ณ อ่างแม่หยวก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศลฯ ระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จากนั้นจะมีการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของอำเภอ อาทิเช่น อำเภอเคลื่อนที่ โดยการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การพัฒนาแหล่งน้ำ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้จะมีการรับบริจาคโลหิต ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานเสื้อไปยังจังหวัด จังหวัดละ 10,000 ตัว เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกด้วย

แท็ก คำค้นหา